Addu'ar da ake Wa wanda ya sanya sabuwar tufa

"تُبْلِي وَيُخْلِفُ اللهُ تَعَالَى"

Tublee wayukhliful-lahu ta'ala


Allah ya sa ka mayar da ita tsumma, kuma Allah madaukaki ya mayar maka da wata (tufar)."إِلْبِسْ جَدِيداً وَعِشْ حَمِيداً ومُتْ شَهِيداً"

Ilbas jadeedan waAAish hameedan wamut shaheedan.


(Allah ya sa) ka sanya sabo, kuma ka rayu kana abin yabo, kuma ka mutu kana shahidi (wanda aka kashe a tafarkin Allah).