Wannan bidiyo ne musamman ga ma'aurata masu niyyaryin aure kwanan nan don haka ba'a bukatar wani yaji in ba wanda ke da aure ko zaiyi aure ba.


Sirrika ne na yadda ango zai samu biyan bukata a daren farko cikin sauki da biyan bukata.

Ganan bidiyon.